top of page
  • Luana Soares

Discount Code: Plegium

Atualizado: 13 de mar. de 2021


(reklam för @plegium)


Ibland kan man känna sig otrygga när man rör sig utomhus — många känner till och med att de behöver ta en annan väg eller färdsätt på grund av oro att bli utsatt och så ska det inte behöva vara. Därför har Plegium tagit fram Smart Försvarsspray - en unik produkt som inte bara kombinerar laglig förblindande spray med högljudd siren och blinkade LED-lampor, utan också ringer upp dina inlagda nödkontakter och delar din plats via sms. På så vis kan du känna dig tryggare och säkrare – oavsett var du är eller tid på dygnet.

(kod LUANA10 för 10% rabatt) #plegium


Länk: här!

0 comentário

Posts recentes

Ver tudo
bottom of page